Saziņa ar atbildīgajām iestādēm

Tiklīdz jūs apliecināsiet savu apmierinātību ar risinājumu, kurā iekļautas visas jūsu vajadzības un vēlmes, mēs sagatavosim rasējumus un pavaddokumentāciju. Pēc tam palīdzēsim jums sagatavot tehnisko dokumentāciju un rasējumus, lai saņemtu ēku būvatļauju. Sagatavosim arī nomas līgumu, kuru parakstīs abas puses.

Mēs varam jums palīdzēt šādos jautājumos:

  • Būvatļaujas pieteikums
  • Ugunsdrošības dokumentācija
  • Enerģijas patēriņa aprēķini
  • Obligātā ventilācijas kontrole
  • Darba vides plāns