Plānošana un projekts

Lai uzzinātu jūsu konkrētās prasības, sākam ar vajadzību analīzi. Liekot lietā pieredzi un daudzos realizētos projektus, pēc tam varam sagatavot detalizētu, pilnīgu piedāvājumu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām un izvēlei. Pēc tam palīdzam jums visa procesa gaitā – no datora izstrādātiem rasējumiem un dokumentācijas līdz saziņai ar institūcijām.

Plānošanas un projektēšanas galvenās funkcijas:

  • Vajadzību analīze
  • Piedāvājums
  • Rasējumi un pavaddokumentācija
  • Būvatļaujas pieteikuma dokumentācija
  • Nomas līgums, kuru paraksta abas puses